Wykup samochodu z leasingu - to warto wiedzieć

21 lipca 2020
Wykup samochodu z leasingu - to warto wiedzieć
Przedsiębiorcy coraz częściej jako sposób finansowania  samochodu wybierają leasing. Jest to atrakcyjna forma finansowania zakupu ze względu na fakt, że daje możliwość wykupienia pojazdu na preferencyjnych warunkach.
 

Wykup samochodu z leasingu na firmę

Wykup samochodu z leasingu na firmę daje przedsiębiorcy możliwość ujęcia majątku w ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatek będzie księgowany w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Często występują sytuacje, w których cena zakupu znacznie odbiega od ceny rynkowej oraz nie przekracza 10 000 zł. Wówczas przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych oraz dokonania jednorazowej amortyzacji ze względu na niską wartość samochodu. W sytuacji, gdy zakup samochodu nastąpił z przeznaczeniem mieszanym (będzie wykorzystywany w działalności, a także potencjalnie prywatnie) wówczas przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo częściowego odliczenia VAT.
 
W momencie zbycia firmowego samochodu należy wykazać przychód z działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy sprzedaż nastąpi po miesiącu oraz przed czy po upływie pół roku. Co ważne, taka sprzedaż jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów i tym samym podlega opodatkowaniu stawką 23%.
 
Sprzedając samochód, przedsiębiorca może być jednak uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego dokonywanej na podstawie przepisów art. 90b ustawy o VAT. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł okres korekty wynosi tylko 12 miesięcy. Tym samym sprzedając samochód rok po zakończeniu miesiąca wykupu samochodu z leasingu, podatnik do korekty takiej nie będzie uprawniony.
 

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną

Samochód będący w firmowym leasingu przedsiębiorca może również wykupić prywatnie, czyli poza działalnością gospodarczą. Taka decyzja powoduje, że samochód nie wchodzi do majątku przedsiębiorstwa podatnika. W konsekwencji sprzedaż takiego pojazdu nie podlega opodatkowaniu VAT. 
 
W tej sytuacji należy podkreślić, że zgodnie z przepisami po spełnieniu określonych warunków sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu prywatnie nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT źródłami przychodów są odpłatne zbycia innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zatem wystarczy poczekać 6 miesięcy ze sprzedażą.
 
Należy jednak podkreślić, że w przeszłości kwestii ta była przedmiotem sporu wśród organów podatkowych, które wskazują na fakt, że preferencyjne warunki wykupu samochodu z leasingu przysługują wyłącznie stronie leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy, a nie osobie fizycznej. Tym samym każda sprzedaż pojazdu, który wcześniej był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a po wykupie użytkowanego prywatnie przez przedsiębiorcę, i tak powoduje powstanie przychodu w działalności gospodarczej. W związku z tym przychód należałoby wykazać, jeżeli do sprzedaży samochodu dojdzie w okresie 6 lat od wycofania z majątku lub likwidacji działalności gospodarczej
 
Podsumowując, wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną i jego późniejsza sprzedaż nie może zostać jednoznacznie oceniona z punktu widzenia podatku dochodowego. Kwestia ta była w przeszłości przedmiotem wielu sporów. Dlatego przedsiębiorca ma możliwość dla potwierdzenia swojego stanowiska ubiegać się o wydanie interpretacji indywidualnej w jego konkretnej sprawie.