Jak rozliczyć opłaty za parking w kosztach firmy?

11 września 2020
Jak rozliczyć opłaty za parking w kosztach firmy?
Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności pojazdy w czasie podróży służbowych często ponoszą opłaty za parking. Wydatek taki może być udokumentowany zarówno paragonem, jak i biletem z parkometru. 
 

Opłaty za parking w kosztach firmowych

W sytuacji gdy opłaty na parking zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością, mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Sposób ujęcia wydatku w kosztach zależny jest od tego, czy pojazd stanowi środek trwały, czy też jest to samochód prywatny wykorzystywany w działalności. W przypadku samochodu firmowego podatek VAT powinien być ujęty w rejestrze zakupów VAT w 50% lub w 100% w zależności od tego czy dany pojazd jest wykorzystywany jedynie na potrzeby firmy, czy również na cele prywatne. Ponadto w przypadku wykorzystywania środka trwałego w sposób mieszany (prywatnie i służbowo) przedsiębiorca będzie mógł w koszty podatkowe do kolumny 13 KPiR wprowadzić tylko 75% ich wartości.
 
W przypadku zaś wykorzystywania w działalności pojazdu prywatnego podatek VAT odliczany jest w 50% oraz do kolumny 13 KPiR trafi 20% kwoty netto + 50% nieodliczonego VAT w przypadku czynnego podatnika VAT (20% kwoty brutto w przypadku podatnika VAT zwolnionego).
 
W sytuacji gdy paragon dokumentuje poniesienie opłaty za parking, nie stanowi on dokumentu księgowego, w związku z czym wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Opłata za parking może zostać zaliczona do kosztów na podstawie biletów z parkometru, paragon nie uprawnia do zaliczenia opłaty za parking do kosztów. Wynika to z faktu, że paragon może stanowić dowód księgowy w ściśle określonych przepisami sytuacjach, takich jak:
 
  • zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych
  • wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów
  • przejazd płatną autostradą
Taki paragon musi być opatrzony datą i stemplem jednostki go wydającej. Dodatkowo musi określać ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.