Co zrobić w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego?

23 lipca 2021
Co zrobić w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego?
Do niedawna posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego było obowiązkowe. W październiku 2018 roku nastąpiła zmiana, dzięki której posiadanie przy sobie tego dokumentu nie jest wymagane. Po zmianie tej częstym problemem stało się zagubienie dowodu rejestracyjnego. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
 

Do czego potrzebny jest dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny potwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Jest dokumentem dość obszernym i zawiera podstawowe informacje na temat właściciela, jak i samego pojazdu.
 
Nie jest już konieczne posiadanie dowodu rejestracyjnego przy sobie. W razie kontroli drogowej funkcjonariusze są w stanie sprawdzić wszelkie potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Taka sama procedura dotyczy potwierdzenia ważności polisy OC. Obecnie wszystkie kontrole mogą odbywać się w sposób elektroniczny. Nie jest to jednak przesłanką do zbagatelizowania kwestii zagubionego dowodu rejestracyjnego. 
 

Wydanie wtórnika

W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego wskazana jest jak najszybsza wizyta we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji. Tam rozpoczyna się procedura wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 
Dodatkowe kroki należy podjąć w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że dokument został skradziony. W takiej sytuacji udajemy się na policję. Jest to szczególnie ważne zabezpieczenie na wypadek użycia danych osobowych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
 

Ile należy czekać na nowy dowód

 
Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego nie jest operacją szczególnie skomplikowaną. Musisz się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia pewnych opłat. Pierwszą i najważniejszą z nich jest opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego. Razem z opłatą ewidencyjną koszt wynosi 54,50 zł. Kolejną, nieco mniejszą należnością jest opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego (wraz z opłatą ewidencyjną) – to koszt 19 zł. Pozwolenie czasowe jest szczególnie ważne i nie warto narażać się na jego brak. Przyda się w przypadku kontroli drogowej, gdy funkcjonariusze znajdą w systemie informację o zgubionym dowodzie rejestracyjnym.
 
Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwe jest udanie się do Wydziału Komunikacji osobiście, możesz całą procedurę załatwić przez pełnomocnika. W takim wypadku konieczne będzie  uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie obowiązuje ona, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, rodzeństwo, krewny wstępny lub zstępny.
 
Cała procedura wyrobienia nowego dokumentu nie powinna potrwać więcej niż 30 dni. Niektóre urzędy oferują możliwość elektronicznego sprawdzenia możliwości odebrania nowego dowodu rejestracyjnego.
 

Jakie dokumenty należy przygotować

 
  • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 
  • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód osobisty,
  • wyciąg z rejestru badań technicznych,
  • kartę pojazdu (jeżeli została uprzednio wydana),
  • ważną polisę OC,
  • potwierdzenie wniesienia opłat za wydanie wtórnika,
  • potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa (jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika)
 
Po zgubieniu dowodu rejestracyjnego i wyrobieniu jego wtórnika dostajemy do ręki zupełnie nowy dokument. Nie wszystkie dane na nim umieszczone się jednak zmienią. Bez zmian pozostanie wcześniej nadany numer rejestracyjny i inne dane pojazdu. Różnice pojawią się za to w serii i numerze dowodu.