Integracja z platformą SENT

12 kwietnia 2022
Integracja z platformą SENT

Co to jest SENT?

SENT-EGO to usługa przesyłania danych dotyczących lokalizacji pojazdu do systemu SENT za pomocą systemu ABC TRACK. Usługa pozwala spełnić ustawowy obowiązek nakładany na przedsiębiorcę, który realizuje przewóz tzw. towarów wrażliwych. 
 

Konieczność monitorowania przewozu towarów wrażliwych

od 1 października 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu. W związku z nowymi przepisami na przedsiębiorcy i kierowcy spoczywają nowe obowiązki.
 
Przedsiębiorca:
 
  • musi wyposażyć pojazdy w urządzenie geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu musi uzupełnić zgłoszenie o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacji,
  • zapewnić przekazywanie danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu.
Kierowca musi pamiętać o włączeniu lokalizatora:
 
  • przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju albo z chwilą wjazdu na terytorium kraju,
  • po dostarczeniu towaru albo z chwilą wyjazdu z kraju.
Za niedopełnienie tego obowiązku przewoźnikom i kierowcom grożą sankcje:
 
  • W przypadku niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego  zgłoszeniem, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. (art. 22 ust 2a ustawy). 
  • Kierowcy grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł (art 32 ust 1 ustawy) za nie włączenie urządzenia lub jego niewyłączenie w odpowiednim czasie oraz niezatrzymanie pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.
System ABC TRACK został w pełni przygotowany do wymogów stawianych przez KAS i daje możliwość zarówno kierowcy jak i sedytorowi możliwość włączenia przesyłu danych z monitorowanego pojazdu do platformy SENT.