Target - Multifunkcjonalny System dla Flot Transportowych

02 stycznia 2023
Target - Multifunkcjonalny System dla Flot Transportowych
Target (Tracking Adopted, Routing Guide optimisation system for Effective Transport) to projekt tworzony w ścisłej współpracy pomiędzy ABC TRACK oraz Politechniką Świętokrzyską. 
 
W ramach projektu opracowany zostanie demonstrator multifunkcjonalnego systemu teleinformatycznego, optymalizującego działalność flot transportowych i tym samym podnoszącego konkurencyjność firm z branży TLS (Transport, Logistic, Spedition). Branża TLS jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki europejskiej. Wg danych KE sektor ten zatrudnia 11 mln osób. Według danych BOTM i GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje około 240 tys. firm transportowych, w tym 90 tys. towarowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy drogowe pojazdami powyżej 3,5 tony.
 
 
Szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie dużymi flotami transportowymi (o liczbie pojazdów >50), których w Polsce jest kilkaset a ich liczba stale rośnie. Odpowiedzią na wzrastające potrzeby rynkowe jest opracowanie nowatorskiego systemu o nazwie TARGET, którego najważniejszymi zadaniami będzie skuteczniejsze planowanie zasobów, poprawa niezawodności dostaw, optymalizacja strategii marszrutyzacji zorientowanej na niezawodność, a także funkcja Predictive Maintenance, zorientowana zarówno na zasoby sprzętowe, jak i osobowe.

Planowanie i optymalizacja tras

Jednym z największych wyzwań w branży logistycznej jest odpowiednie zaplonowanie oraz optymalizacja tras dla flot transportowych zróżnicowanych pod kątem dopuszczalnej pojemności i ładowności, ograniczenia czasu trwania trasy oraz coraz częściej pod kątem ekologii jednostki napędowej przy jednoczesnym poniesieniu minimum kosztów. Do wymagań skutecznej optymalizacji tras można zaliczyć:
 
  • Optymalizacja jedno i wielokryterialna
  • Dopasowanie do okien czasowych dostaw
  • Podział zleceń (Split_Delivery)
  • Zlecenia dowozu/odbioru (Pickup-Delivery)
 
Odpowiedzią na stawiane wymagania jest system Target którego głównym celem jest skuteczniejsze planowanie tras i poprawa niezawodności dostaw poprzez uwzględnienie charakterystyki floty transportowej i obowiązujących ograniczeń, zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz optymalizacja strategii marszrutyzacji zorientowanej na niezawodność, a także sprawny interfejs komunikacyjny między centralą a kierowcą.