Tankowania

06 września 2017
Tankowania

System ABC Track pozwala nam na prowadzenie rejestru tankowań. Zalety wynikające z prowadzenia rejestru:

1.Prawidłowe rozliczanie prywatnych i służbowych kilometrów korzystając z wbudowanego modułu do analizy danych

2.Właściwe rozliczanie rzeczywistego czasu pracy swojej kadry

3.Ograniczanie skłonności pracowników i kierowców do nadmiernego eksploatowania pojazdów wykorzystując czynnik psychologiczny

4.Redukcja kosztów wynikających z okresowych napraw pojazdów będących efektem prywatnych wyjazdów

5.Zmniejszanie pustych przebiegów w swojej flocie, dzięki możliwości podejmowania decyzji w oparciu o bieżące położenie pojazdu

6.Obniżanie kosztów paliwa monitorując wszystkie faktycznie wykonane tankowania i ubytki

 

Rejestr tankowania możemy znaleźć w zakładce „Flota” a następnie „Tankowania w lewym panelu programu".

 

Jak dodać tankowanie?

Klikamy ikonkę „+” umieszczoną w górnym panelu.

W nowo otwartym bloku, możemy zamieścić takie dane jak: stację na której odbyło się tankowanie, ilość litrów paliwa, jego rodzaj, oraz cenę jaką zapłacono za tankowanie.

Możemy też zaznaczyć czy tankowanie było prywatne czy też nie.