Nadawanie uprawnień dla kont

06 września 2017
Nadawanie uprawnień dla kont

System ABC Track oprócz opcji dodawania nowych kont, daje nam możliwość nadawania im odpowiednich uprawnień. Pozwala nam to utrzymać kontrolę nad systemem, oraz ograniczyć ryzyko pełnego ingerowania pracowników/kierowców/księgowych w system.

Aby nadać uprawnienia klikamy w zakładkę „Zarządzanie aplikacją”, a następnie z bocznego menu zakładkę „Konta”.

Przy odpowiednim koncie wybieramy opcję „Edytuj uprawnienia konta

 

System przełączy nas do nowego bloku „Uprawnienia użytkownika nazwa_użytkownika

Krok 1.

Decydujemy o tym, do jakich treści nowy użytkownik będzie miał dostęp, w razie wątpliwości, każde uprawnienie posiada swój opis po prawej stronie.

 

Krok 2.

Wybieramy do jakich pojazdów z posiadanej przez nas floty, będzie miał nowy użytkownik. Czy będzie to pełny dostęp do floty, czy też tylko do części posiadanych przez firmę pojazdów.

Po ustaleniu wszystkich opcji, klikamy przycisk „Zapisz