Dodawanie grup zasobów

20 sierpnia 2018
Dodawanie grup zasobów
System ABC TRACK umożliwia w prosty i szybki sposób tworzenie własnych grup z przypisanymi do nich zasobami firmy.   
 
 
Aby stworzyć własną grupę zasobów należy wybrać zakładkę “Zarządzanie aplikacją”, następnie z menu bocznego wybrać “Zasoby” i wcisnąć ikonę “Zarządzaj grupami”.  
 
 
 
W bloku “Zarządzanie grupami zasobów” wciskamy ikonę plusa “Dodaj grupę”
 
 
 
W oknie “Dodaj grupę” podajemy nazwę tworzonej grupy, wybieramy jej kierownika oraz oznaczenie.  
 
 
Po uzupełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk “Zapisz”.  
 
Grupa została dodana do listy.  
 
 
 

Dodawanie zasobów do grupy 

W bloku “Zarządzanie grupami zasobów” wybieramy nowo dodaną grupę i wciskamy przycisk “Przypisz zasób”

 

W oknie “Przypisz zasoby do grupy” należy zaznaczyć zasoby które chcemy przypisać do grupy.  

 

Zasoby zostały przypisane do grupy.