Usuwanie raportów cyklicznych

21 sierpnia 2018
Usuwanie raportów cyklicznych
System ABC TRACK umożliwia usuwanie stworzonych raportów cyklicznych.  
 
Aby usunąć raport cykliczny należy wejść w zakładkę “Flota”, następnie z menu bocznego wybieramy “Raporty” i wciskamy ikonę kół zębatych “Ustawienia raportów cyklicznych”.  
 
 
 
W oknie “Raporty cykliczne” wybieramy raport do usunięcia i wciskamy ikonę kosza “Usuń raport cykliczny”