Planowanie tras dla przedstawicieli

10 września 2018
Planowanie tras dla przedstawicieli
System ABC TRACK został wyposażony w nową funkcjonalność, pozwalającą na planowanie tras dla przedstawicieli w aplikacji mobilnej ABC TRACK. 
 
 
Aby zaplanować trasę, w pierwszej kolejności musimy utworzyć konto „Przedstawiciela” w systemie ABC TRACK. W tym celu wybieramy zakładkę „Zarządzanie aplikacją”, następnie z bocznego menu wybieramy zakładkę „Konta” i wciskamy ikonę + „Dodaj konto”
 
 
 
Następnie uzupełniamy dane tworzonego konta i wciskamy przycisk „Zapisz”
 
 
 
Wybieramy z listy nowo utworzone konto i wciskamy przycisk „Edytuj uprawnienia konta”.
 
 
 
W zakładce „Parametry konfiguracyjne” zaznaczamy opcję „Konto przedstawiciela” i wciskamy przycisk „Zapisz”.
 
 
 
W zakładce „Dostęp do klientów dla przedstawicieli” wybieramy klientów do których dostęp może mieć przedstawiciel w planowaniu tras i wciskamy przycisk „Zapisz”.
 
 
 
Po założeniu konta dla przedstawiciela logujemy się do aplikacji mobilnej ABC TRACK podając e-mail oraz hasło założonego wcześniej konta.
 
 
 
Wybieramy dzień tygodnia w którym chcemy utworzyć trasę, następnie wybieramy miejsce rozpoczęcia trasy oraz dostępnych klientów którzy mają znaleźć się na trasie, po czym wciskamy przycisk „Zapisz”
 
 
Uwaga! 
Tworzyć trasę można jedynie na każdy następny dzień tygodnia.
 
 
System automatycznie ustali kolejność klientów od najbliższego względem rozpoczęcia trasy do najdalszego.
  
 
 
Po naciśnięciu przycisku "Google maps", pokaże się mapa z zaznaczonymi klientami oraz możliwie najszybszą drogą dojazdu do nich.
 
 
 
 

W niedalekiej przyszłości funkcjonalność tworzenia tras dla przedstawicieli w systemie ABC TRACK zostanie poszerzona o możliwość importowania własnych plików z danymi klientów do systemu oraz zostaną dodane inne udogodnienia pozwalające na szybkie i proste planowanie tras.