Ewidencjonowanie i kontrola czasu pracy kierowców

06 marca 2019
Ewidencjonowanie i kontrola czasu pracy kierowców

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem floty samochodowej, szczególną uwagę należy zwracać na wymagania odnoszące się do czasu pracy kierowców. Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy umożliwia prawidłowe ustalenie jego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców reguluje Ustawa o transporcie drogowym oraz prawo międzynarodowe. Czas pracy kierowcy jest równoznaczny z czasem, w którym pozostaje on do dyspozycji pracodawcy, czyli od rozpoczęcia do zakończenia dnia pracy. To pracodawca zobowiązany jest zaplanować pracę kierowcy tak, aby przestrzegał on przepisów dotyczących dnia pracy. Pracodawca również odpowiada za naruszenie przepisów czasu pracy, których dopuścił się kierowca które mogą prowadzić do cofnięcia licencji lub zezwoleń w zakresie przewozu.
Należycie prowadzona ewidencja czasu pracy kierowcy obliguje do dokładnego rozliczania zarówno godzin nocnych, nadliczbowych, a także dyżurów oraz innych dodatków. Dobrym wsparciem tych może być system monitoringu GPS, który oprócz informacji o aktualnym miejscu przebywania pojazdów, umożliwia kontrolowanie czasu pracy oraz odpoczynku kierowcy.

 

Czas pracy kierowcy

Zgodnie z prawem dzienny czas pracy kierowcy może trwać maksymalnie 9 godzin, jednak kierowca może wydłużyć ten czas do 10 godzin, jednakże nie częściej niż dwa razy w tygodniu. W ciągu tygodnia kierowca może prowadzić pojazd przez 56 godzin, natomiast limit prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni wynosi 90 godzin. Ważne jest, by pamiętać, że limit 90 godzin dotyczy każdych dwóch kolejnych tygodni.

 

Odpoczynek kierowcy

Zgodnie z prawem kierowca musi dziennie odpoczywać od prowadzenia pojazdu przez co najmniej 11 godzin. Czas ten można rozbić na dwie części, z tym, że pierwsza taka przerwa musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga 9 godzin. Skrócony dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek kierowcy trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku trwające min. 9 h pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Niezwykle ważne jest również to, że kierowca po prowadzeniu pojazdu przez 4,5 godziny, zawsze musi zrobić 45 – minutową przerwę.   
W przypadku gdy pojazdem kierują na zmianę dwie osoby, to w czasie 30 godzin każdy kierowca zobowiązany jest do odpoczynku wynoszącego co najmniej 8 kolejnych godzin.


Rozliczanie pracownika z czasu pracy

Dzięki urządzeniom montowanym w pojazdach takich jak tachografy analogowe wyposażone w specjalne moduły identyfikujące kierowców za pomocą karty identyfikującej lub cyfrowe można w łatwy sposób kontrolować czas pracy kierowcy – czas jazdy, czas postoju, przerwy, odpoczynek, a także prędkość i inne parametry.
Przepisy jasno określają, że pracodawca co najmniej raz na 90dni musi odczytywać dane z tachografów cyfrowych, a z tachografów analogowych wyposażonych w karty kierowców – co najmniej raz na 28 dni. Wszystkie te dane pozwalają przygotować szczegółowe zestawienia czasu pracy kierowców w różnych okresach.

 

Pomoc monitoringu GPS

System monitoringu ABC TRACK posiada wiele funkcjonalności które mogą być pomocne w zarządzaniu flotą samochodową. System umożliwia stałe monitorowanie floty, pełne raportowanie przejechanych tras, planowanie oraz skuteczne optymalizowanie tras tak, aby kierowcy mogli pokonywać jak najmniej kilometrów.