Zmiany w kosztach użytkowania samochodów osobowych w 2019r.

02 kwietnia 2019
Zmiany w kosztach użytkowania samochodów osobowych w 2019r.
Z początkiem 2019 roku weszły w życie nowe przepisy ograniczające możliwość pomniejszenia przychodów kosztami związanymi z eksploatacją samochodów osobowych. Zmiany te dotyczą zarówno pojazdów firmowych jak i prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
 

Rozliczenie leasingu, amortyzacji i ubezpieczenia dla samochodów osobowych

Wraz ze zmianą przepisów wprowadzony został nowy limit odnoszący się do maksymalnej wartości pojazdu, dla których koszty użytkowania samochodu osobowego mogą być ujmowane w całości w ewidencjach. Limity te dotyczą:
 
  • odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych stanowiących środki trwałe w firmie,
  • wartości rat leasingowych możliwych do ujęcia w kosztach firmy (oraz opłaty wstępnej),
  • ubezpieczeń liczonych od wartości samochodów osobowych oraz ubezpieczeń tzw. pakietowych dla samochodów osobowych stanowiących środki trwałe w firmie.
Limit ten został ustalony na 150 000 zł dla samochodów osobowych spalinowych oraz 225 000 zł dla samochodów osobowych posiadających napęd elektryczny.
 
Powyższe limity jednakże, nie mogą być stosowane w przypadku firm zajmujących się oddawaniem w użytkowanie pojazdów w postaci leasingu czy wynajmu samochodów osobowych.
 

Limity wydatków w 2019 roku – samochód firmowy 

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy wykorzystują samochód osobowy będący środkiem trwałym lub na podstawie umowy leasingowej, zarówno prywatnie jak i służbowo mogą zaliczyć do kosztów firmowych jedynie 75% wydatków z każdej faktury dokumentującej koszty eksploatacyjne samochodu. Wartość ta będzie stanowić 75% z kwoty netto powiększonej o 50% podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.
 
Natomiast przedsiębiorcy wykorzystujący swój samochód osobowy wyłącznie w celach służbowych będący środkiem trwałym lub na podstawie umowy leasingowej, mogą odliczyć całość wydatków związanych z pojazdem w kosztach firmowych. Wiąże się to jednak z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności takich jak, obowiązkowe prowadzenie ewidencji kilometrów dla celów VAT, złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza VAT-26 oraz ustalenie wewnętrznego regulaminu korzystania z samochodu.
 

Limity wydatków w 2019 roku – samochód prywatny 

Dla samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które nie są środkami trwałymi, wprowadzone przepisy przewidują pewne uproszczenie. Zniesiony został obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT za wyjątkiem rozliczeń pracowników w ramach delegacji służbowych lub jazd lokalnych. Przedsiębiorca wykorzystujący prywatny samochód w prowadzonej działalności może odliczyć jednie 20% wydatków eksploatacyjnych na paliwo i koszty eksploatacji samochodu niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej oraz 50% podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.
 
 

Koszty użytkowania samochodu u przedsiębiorcy zwolnionego z VAT

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT również mogą posługiwać się limitem 150 000 zł, jako kwoty w stosunku, do której będą przyrównywać wartość brutto samochodów osobowych dla celów ustalenia poniesionych kosztów.
 
Przedsiębiorca zwolniony z VAT podobnie jak w przypadku czynnego podatnika może ująć 75% kosztów, ale tylko kwoty brutto z otrzymanej faktury dokumentującej wydatek dotyczący samochodu osobowego stanowiącego środek trwały albo użytkowanego na podstawie umowy leasingu. Żeby mógł on ująć 100% kosztu wynikającego z takiej faktury musi prowadzić ewidencję kilometrów VAT oraz użytkować dany samochód osobowy wyłącznie w celu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Jeżeli natomiast przedsiębiorca użytkuje samochód prywatny będący jego własnością w firmie, wówczas ujmie tylko 20% kosztów od wartości brutto wynikającej z faktury dotyczącej wydatku eksploatacyjnego takiego samochodu.