Eurowinieta - co to jest i do czego służy?

18 kwietnia 2019
Eurowinieta - co to jest i do czego służy?
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na przewozie towarów po drogach międzynarodowych z pewnością nie raz spotkali się z różnymi systemami opłat za przejazdy. Jednym z takich systemów jest Eurowinieta, umożliwiająca korzystanie z autostrad i dróg krajowych w niektórych państwa należących do UE.
 

Czym jest Eurowinieta? 

Eurowinieta jest elektronicznym systemem poboru opłat drogowych, obowiązującym od 20 lipca 1999 roku. Pobierana jest na podstawie Dyrektywy UE 1999/62 dotyczącej pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton za wyjątkiem autobusów. Opłata za przejazd naliczana jest na wybrany okres, tak więc zależy od długości pobytu w danym kraju. 
 
Opłata drogowa pobierana jest na autostradach i niektórych drogach krajowych w Holandii, Luksemburgu, Danii oraz Szwecji natomiast system ten obowiązywał w Belgii do 2016 roku, a w Niemczech do 2003 roku.
 

Sposób zakupu

Eurowinietę należy wykupić przed wjazdem samochodem ciężarowym na teren państw, w których obowiązuje taki system opłat. Cena opłaty uzależniona jest od emisji spalin i klasy pojazdu oraz od okresu na jaki została wykupiona. Eurowinieta może być zakupiona na okres od jednego dnia aż do jednego roku.
 
Zakupu eurowiniety można dokonać:
  • w punktach odprawy granicznej, w których obowiązuje dany system opłat,
  • na stacjach benzynowych
  • w punktach obsługi AGES
  • przez internet za pomocą elektronicznego systemu na stronie eurovignettes.eu
Dokonując zakupu takiej eurowniety, istotne jest aby przy wypełnianiu formularza dodać poprawne dane takie jak numer rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji, klasę emisji spalin, liczbę osi oraz okres na jaki ma zostać wykupiona winieta. 
 
Po dokonaniu zakupu pojazd, którego dotyczy winieta zostaje automatycznie wprowadzony do bazy danych systemu, umożliwiając elektroniczną identyfikację pojazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowca nie musi posiadać dodatkowych dokumentów lub naklejek na szybie. 
 

Kary za brak Eurowiniety

Zakup eurowiniety leży w obowiązku przedsiębiorcy. W przypadku braku takiej winiety grożą wysokie mandaty, które mogą wynieść kilkaset euro i muszą zostać uregulowane w momencie kontroli. Od kary za brak wykupionej eurowiniety można się odwołać do sądu, jednak jeżeli uzna on, że wina leży po stronie kierowcy, kara wówczas może wzrosnąć do kilku tysięcy euro.