CEPiK - co to jest i jakie usługi oferuje?

30 maja 2019
CEPiK - co to jest i jakie usługi oferuje?

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) powstał w latach 2003-2010. W 2004 roku uruchomiono centralną ewidencję pojazdów, natomiast w 2005 roku centralną ewidencję kierowców. Do końca 2010 roku CEPiK był rozbudowywany o kolejne elementy, takie jak np. aplikacja do przekazywania danych przez stacje kontroli pojazdów oraz danych o wydanych zaświadczeniach do przewozu towarów. W latach 2017 - 2018 system był modernizowany w ramach Programu CEPiK 2.0, którego głównym celem jest dostarczenie usług związanych z pojazdem dla obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki CEPiK można uzyskać dane o pojazdach lub kierowcach – sprawdzić ilu pojazd miał właścicieli, jaka jest jego historia, czy brał udział w kolizjach, jaki ma przebieg oraz daty poszczególnych rejestracji.

Jakie dane można sprawdzić w CEPiK?

Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów dostarczane są przez zobowiązane do tego instytucje, np. organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów czy Policja.

Centralna Ewidencja Pojazdów zawiera m.in.:

 • informacje o pojeździe,

 • datę rejestracji pojazdu,

 • dane właściciela (posiadacza pojazdu),

 • informacje o zdarzeniach takich jak:

 • kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie,

 • wybicie numeru nadwozia lub numeru silnika,

 • zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

 • termin następnego badania technicznego,

 • informacje o ubezpieczeniu OC, w tym dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby), nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, datę rozwiązania umowy.

Centralna Ewidencja Kierowców zawiera m.in.:

 • informacje o kierowcy,

 • informacje o zdarzeniach takich jak:

 • zatrzymanie prawa jazdy oraz jego zwrócenie,

 • cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,

 • utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,

 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie usługi oferuje CEPiK?

Jedną z usług CEPiK jest możliwość sprawdzenia historii pojazdu. Dzięki tej bezpłatnej usłudze można zweryfikować, czy to, co mówi sprzedawca auta, jest zgodne z informacjami zawartymi w ewidencji. Po wpisaniu odpowiednich danych pojazdu (numer rejestracji, VIN, daty pierwszej rejestracji) w systemie, CEPiK generuje raport z informacjami na temat danego samochodu.

W związku z powyższym otrzymane informacje nie powinny być jedynym kryterium decyzji o zakupie pojazdu jednak mogą one jednak znacząco pomóc kupującemu w ocenie oferty.

Pozostałe bezpłatne usługi CEPiK to m.in.:

 • bezpieczny autobus – możliwość sprawdzenia informacji na temat autobusu – jego stanu technicznego, liczby miejsc czy tego, czy posiada OC;

 • punkty karne online – możliwość sprawdzenia posiadanych punktów karnych;

 • wniosek o udostępnienie danych – możliwość uzyskania danych na temat pojazdu, właściciela lub kierowcy;

 • wniosek o dane statystyczne – możliwość uzyskania informacji statystycznych na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Statystyki można wykorzystać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Czym jest nowy CEPiK 2.0?

System CEPiK 2.0 zaczął działać w 2017 roku i został wzbogacony o nowe funkcje, takie jak m.in.:

 • ewidencja posiadaczy kart parkingowych,

 • szerszy zakres informacji o danych technicznych,

 • szerszy zakres informacji o ubezpieczeniu pojazdu,

 • profil kandydata na kierowcę,

 • dane o instruktorach i egzaminatorach prawa jazdy.