Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych - kiedy obowiązuje?

25 czerwca 2019
Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych - kiedy obowiązuje?
Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe podczas planowania tras przejazdu muszą mieć na uwadze ograniczenia wynikające z czasu pracy kierowcy oraz różnego rodzaju zakazów drogowych w tym dla ciężarówek.  
 

Terminy zakazu poruszania się ciężarówek 

Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o masie całkowitej powyżej 12 ton (oprócz autobusów) został ustanowiony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. W myśl rozporządzenia zakaz poruszania się dla samochodów ciężarowych obowiązuje w dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00. Są to:
 
 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Państwowe
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
 
Samochody ciężarowe nie mogą poruszać się również w dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od pracy od godziny 18.00 do godz. 22.00 za wyjątkiem 24 grudnia oraz 31 grudnia.
 
W okresie wakacyjnym także  występują zakazy poruszania się ciężarówek. Zgodnie z  rozporządzeniem w okresie od pierwszego piątku po 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli ostatniej niedzieli sierpnia, ciężarówki powyżej 12 ton nie mogą się poruszać:
 
 • w piątki od godz. 18.00 do 22.00
 • w soboty od godz. 8.00 do 14.00
 • w niedziele od godz. 8.00 do 22.00
 

Jakich pojazdów nie dotyczy zakaz ruchu

W rozporządzeniu został wymieniony katalog pojazdów oraz sytuacji, w których zakazy dla ciężarówek nie obowiązują. Znajdują się w nim pojazdy należące m.in. do Policji, ITD, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pogotowia technicznego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakazy jazdy nie dotyczą pojazdów, które biorą udział w:
 • usuwaniu skutków klęsk żywiołowych
 • usuwaniu awarii
 • akcjach ratowniczych
 • akcjach humanitarnych
 
Wyłączone od zakazu są również m.in. pojazdy lub zespoły pojazdów, które używane są przy przewozie przesyłek pocztowych, żywych zwierząt, artykułów szybko psujących się i artykułów spożywczych.
 
Zakaz poruszania się samochodów ciężarowych nie dotyczy również pojazdów, w odległości 50 km od miejsca przekroczenia granicy Polski, które wjechały do kraju w godzinach, kiedy zakaz nie obowiązywał oraz samochodów powracających z zagranicy w celu zakończenia transportu, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty za przejazd po drogach krajowych.
 
 
Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę transportową, musi pamiętać, że za złamanie zakazu jazdy dla ciężarówek zarówno na nich, jak i na kierowcę zostanie nałożona kara finansowa w postaci mandatu, którego wartość może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.