Ubezpieczenie AC - odmowa wypłaty odszkodowania

31 lipca 2019
Ubezpieczenie AC - odmowa wypłaty odszkodowania
Ubezpieczenie AC to jedna z pierwszych czynności przy zakupie nowych pojazdów do firmowej floty samochodowej. Pomimo, że jest nieobowiązkowe to może oszczędzić wielu problemów oraz stać się gwarantem odzyskania funduszy straconych w wyniku wypadku bądź kolizji. Jednak nie zawsze. W artykule prezentujemy najczęstsze powody przyczyniające się do odmowy wypłaty odszkodowania.
 

Ubezpieczenie AC

AC to ubezpieczenie komunikacyjne od zdarzeń losowych. W przeciwieństwie do OC, jego zawarcie jest dobrowolne, co oznacza, że samodzielnie podejmujemy decyzję o tym, czy zdecydować się na jego zawarcie, czy też nie. 
 
Ubezpieczenie AC chroni pojazdy przed zdarzeniami losowymi, takimi jak wypadek z winy kierowcy, kradzież lub zniszczenie, umożliwiając uzyskanie stosownego odszkodowania Istnieją jednak okoliczności, w których wykupione AC nie uchroni przedsiębiorstwa przed stratami finansowymi. 
 

Niedbalstwo

Rażący brak staranności to jedna z najczęściej przywoływanych przez ubezpieczycieli przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania. 

Szerokie sformułowanie pojęcia sprawia, że pozostawia ono dość duże możliwości interpretacji.  Mimo iż wiele ubezpieczycieli indywidualnie rozstrzyga tę kwestię, istnieją pewne okoliczności, które niemal automatycznie pozbawiają prawa do odszkodowania z tytułu AC np. pozostawienie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego w skradzionym samochodzie, wjazd zbyt dużym pojazdem pod niski wiadukt. Podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania może być również jazda na nieodpowiednio dobranych oponach. Wbrew pozorom, takie niedopatrzenie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dla całej floty.
 

Zły stan techniczny floty samochodów

Kolejną przesłanką, przemawiającą za odmową wypłaty odszkodowania z tytułu AC, jest nieodpowiedni stan techniczny pojazdów. Konieczne więc jest regularne dokonywanie badania technicznego, przeglądów po kolizjach, systematycznego usuwania wszelkich usterek bądź awarii. Niedopilnowanie bądź niedociągnięcia w tym obszarze mogą nie tylko rzutować na wydajność floty, ale i skutkować utratą prawa do odszkodowania na wypadek ewentualnej kolizji.
 
To jednak nie wszystko. Brak ważnych dokumentów to niejedyna sytuacja, w której ubezpieczyciel może odmówić wypłaty należnych środków. Poważną do tego przesłanką jest ogólny zły stan techniczny pojazdów firmowych. W przypadku ewentualnej stłuczki bądź kolizji, ubezpieczyciel może uznać brak systematyczności w uzupełnianiu płynów hamulcowych, częstą jazdę na sprzęgle czy tankowanie niewłaściwego paliwa za główną przyczynę szkody i na tej podstawie odmówić wypłaty środków.
 

Niewłaściwe użytkowanie pojazdów

Zły stan techniczny pojazdu jest często wynikiem jego niewłaściwej eksploatacji. Jazda na sprzęgle, gwałtowne ruszanie i hamowanie, ignorowanie kontrolek to nawyki, które bez wszelkich wątpliwości negatywnie wpływają na ogólną kondycję pojazdu. Do samego sposobu użytkowania samochodu firmowego, dochodzi także kwestia zachowania się za kółkiem. Nie podlega dyskusji, że koronnym powodem do odmowy wypłaty odszkodowania jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
 
Podobne konsekwencje rodzi oddalenie się z miejsca wypadku, nieudzielenie pomocy potrzebującym czy jazda bez uprawnień. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, nie ma co liczyć na uzyskanie jakichkolwiek świadczeń z tytuły AC. Jak więc widać, wdrażanie wśród kierowców ekonomicznych nawyków jazdy oraz podnoszenie ich świadomości za kółkiem ma niezwykle istotne znaczenie. Może bowiem nie tylko znacząco ograniczyć szkodowość floty, ale i zabezpieczyć ją finansowo na wypadek kryzysowych sytuacji.
.