Apteczka w samochodzie - regulacje prawne

29 sierpnia 2019
Apteczka w samochodzie - regulacje prawne
Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie w swoim samochodzie sprawnej gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Co jednak mówią przepisy w przypadku apteczki samochodowej ?
 

Przepisy dotyczące apteczki 

Według polskiego prawa, każdy kierowca ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenie, nie nakłada na kierowców obowiązku posiadania apteczki w samochodach osobowych. Jedynym wymogiem jest posiadanie gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego z odpowiednią homologacją.
Zgodnie z prawem, apteczki samochodowe muszą posiadać jedynie kierowcy autobusów, taksówek, samochodów ciężarowych przewożących osoby oraz pojazdy silnikowe przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania. Producenci samochodów osobowych jednak dokładają tego typu wyposażenie, jako opcję dodatkową do produkowanych aut.
 

Naciski na ministerstwo

Od lat głos w tej sprawie podnoszą ratownicy medyczni, którzy naciskają na ministerstwo infrastruktury o wprowadzenie obowiązku posiadania apteczki we wszystkich pojazdach w ruchu drogowym oraz o zwiększenie udziału kierowców w specjalistycznych szkoleniach obejmujących pierwszą pomoc medyczną. Apele te przynoszą odpowiedni skutek. Ministerstwo dąży obecnie do wprowadzenia trzeciego, obowiązkowego wyposażenia auta w postaci apteczki samochodowej.
 
Apteczki samochodowe to obowiązkowe wyposażenie samochodu w praktycznie każdym europejskim kraju, oprócz naszego kraju, oczywiście. Na szczęście, polscy kierowcy biorą sprawy w swoje ręce, nie czekając na odgórne postanowienia prawne. Według statystyk Komendy Głównej Policji, ponad 70 proc. kierowców wozi ze sobą apteczkę w samochodzie.

 

Co powinno się znajdować w apteczce?

Co powinno znaleźć się w dobrze wyposażonej apteczce? Na chwilę obecną, konkretnych przepisów na ten temat nie ma. Jednak wzorce w tym zakresie można czerpać z innych krajów europejskich, gdzie apteczki samochodowe są wyposażone m.in. w opatrunek indywidualny, plastry, opaski elastyczne, nożyczki (mające zaokrąglone końcówki), koc ratunkowy oraz podstawową instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Warto również zaopatrzyć się w rękawiczki lateksowe czy też maseczkę do sztucznego oddychania. Na pewno apteczka samochodowa nie powinna zawierać leków ani też środków dezynfekujących, ponieważ warunki panujące w pojeździe nie gwarantują odpowiednich standardów przechowywania tego rodzaju preparatów medycznych.
 
Pamiętajmy, że prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku drogowego może zadecydować o zdrowiu, a nawet życiu osoby poszkodowanej.