Duże zmiany w rejestracji samochodów

02 października 2019
Duże zmiany w rejestracji samochodów
 
Władze postanowiły wprowadzić nowe przepisy prawa drogowego aby wyeliminować przypadki braku rejestrowania zakupionych samochodów w terminie 30 dniu . Jak będą wyglądać zmienione zasady rejestracji pojazdów oraz w jaki sposób dotkną one przedsiębiorców?
 

Nowe zasady rejestracji pojazdów

Nowe wytyczne dotyczące rejestracji aut są efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kilku innych aktów prawnych, autorstwa Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z ich treścią, podobnie jak dotychczas, na sformalizowanie zakupu lub sprzedaży pojazdu, właściciel będzie miał 30 dni od daty dokonania tych czynności. 
 
Ustawodawca przewidział niezwykle dotkliwe kary za nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni. Konsekwencje mają charakter głównie finansowy - za nawet jeden dzień zwłoki, właścicielowi pojazdu przyjdzie zapłacić do 1000 zł. Kary te nakładane będą w drodze administracyjnej przez starostę, a pochodzące z nich pieniądze zasilą budżet powiatu.
 
 

Nowe przepisy - adresaci

Oprócz tego, co grozi za nieprzerejestrowanie samochodu, kluczowe zyskuje również fakt, kto staje się ich adresatem. Dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości, należy przyjrzeć się temu, jak sprecyzowany został nowy obowiązek rejestracyjny. Otóż czas na jego wykonanie, liczony jest od momentu:
 
  • nabycia nowego samochodu na terenie Polski,
  • nabycia pojazdu używanego na terenie Rzeczpospolitej,
  • sprowadzenia auta z obszaru państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Służby Celno-Skarbowej pojazdu sprowadzonego z obszaru znajdującego się poza Unią Europejską.
Analogicznie rzecz wygląda z wyrejestrowaniem pojazdu. Takie sformułowanie przepisu nasuwa dwie konsekwencje. Pierwsza to taka, iż adresatami powyższych zmian stają się nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy. Druga natomiast – iż ustawa, ustalając 30 – dniowy obowiązek rejestracji auta przez „właściciela”, nie precyzuje jednocześnie, kto może nim być.
 
Oznacza to, że jeśli osobie sprowadzającej samochód uda się sprzedać go w ciągu owych 30 dni – powinność przechodzi na nowego nabywcę. Stąd osoba, która zakupi pojazd po 25 dniach od jego sprowadzenia do Polski, na dopełnienie obowiązku rejestracji posiadać będzie jedynie 5 dni. W innym przypadku zapłaci karę za nieprzerejestrowanie samochodu.
 

Nowe regulacje - przyczyny wprowadzenia

W pierwszej kolejności jest to próba powstrzymania Komisji Europejskiej przed skierowaniem przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ ten od kilku lat zarzucał bowiem polskiemu ustawodawcy brak wdrożenia przepisów, przewidujących kary za nieprzerejestrowanie samochodu. Do tego dochodzi chęć usprawnienia działalności CEPiK i aktualizacji jej bazy. 
 

Nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni – konsekwencje dla przedsiębiorstw

Przepisy w zaktualizowanej formie trafiły już do Dziennika Ustaw, a swoją moc obowiązującą zyskują od 1 stycznia 2020 r. O ile ich treść jest problematyczna dla każdego właściciela samochodu, szczególne wyzwanie może stanowić dla przedsiębiorstw dysponujących pokaźną flotą pojazdów. Niedopełnienie wymaganych formalności może bowiem narazić je na poważne konsekwencje finansowe. Co zrobić, aby ich uniknąć?
 
Dobrą wiadomością jest bez wątpienia fakt, iż nowe przepisy mają zastosowanie do pojazdów nabywanych po wejściu w życie zaktualizowanych regulacji. Oznacza to, że samochody znajdujące się obecnie we flocie znajdą się poza zasięgiem ich obowiązywania.
 
Nowe, restrykcyjne przepisy, stawiają jednak przed managerami flot obowiązek wypracowania spójnej polityki flotowej, dostosowanej do nowej rzeczywistości prawnej. Dodatkowo zmuszają ich do nowej hierarchizacji jej celów oraz precyzyjnego weryfikowania warunków nabywania lub sprzedaży nowych pojazdów. Niedopilnowanie tego obowiązku oraz kupowanie niezarejestrowanych jeszcze pojazdów, może bowiem znacząco obciążyć budżet flotowy.