Wymiana opon na zimowe - to warto wiedzieć

16 października 2019
Wymiana opon na zimowe - to warto wiedzieć
Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, w którym nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych. Oznacza to, że kierowcy samodzielnie decydują, czy chcą zmieniać opony, czy też wolą jeździć cały rok na jednych gumach. Jedynym warunkiem jest, aby ich bieżnik wynosił minimum 1,6 mm. W praktyce jednak brak obowiązku zmiany ogumienia nie jest przesądzony w firmie, w której manager ubezpiecza flotę pojazdów.
 

Wymiana opon - stanowisko ubezpieczycieli

Sytuacja wygląda inaczej, gdy w grę wchodzi temat ubezpieczenia. W tym przypadku właściwe staje się pytanie nie czy – ale kiedy zmienić opony na zimowe, bez szwanku dla wydajności pojazdów. Oczywiście żaden z ubezpieczycieli nie może wbrew prawu pozbawić klientów wolności samodzielnego decydowania o tej kwestii. Może jednak powołać się na inne zapisy, znajdujące zastosowanie w tej okoliczności. 
 
Kluczowe znaczenie ma tu rodzaj ubezpieczenia. Jeśli chodzi o OC – jego zakres ustalany jest odgórnie, co sprawia, że towarzystwa nie mają swobody w regulowaniu jego treści. Podobnie rzecz wygląda z assistance. W obu przypadkach, fleet manager może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela nawet, jeśli przyczyną uszkodzenia samochodu był brak zimowego ogumienia.
 
Sytuacja zmienia się jednak zasadniczo w przypadku AC. Z racji, iż ma ono charakter dobrowolny, ubezpieczyciel może samodzielnie sformułować jego zasady. Tą też drogą może on uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeśli uzna, iż do kolizji doszło wskutek rażącego niedbalstwa w postaci braku zimowego ogumienia.
 

Wymiana opon na zimowe - umowa leasingu

Jeśli samochód został wprowadzony jako środek trwały do majątku firmy, sytuacja jest jasna. Dopilnowanie wymiany ogumienia leży po stronie managera floty i to on decyduje, kiedy zmienić opony na zimowe oraz czy w ogóle tego dokonać. Co jednak w sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest na zasadzie wynajmu?
 
Otóż wszystko zależy od jego rodzaju. W przypadku wynajmu długoterminowego, kwestia wymiany ogumienia leży po stronie wyspecjalizowanej firmy CFM i stanowi jeden z elementów zarządzania flotą. Jeśli natomiast pojazd użytkowany jest na podstawie leasingu, obowiązek wymiany opon na zimowe przechodzi na konto fleet managera.
Dodatkowo często zobligowany jest on do dokonywania tego we wskazanych punktach serwisowych. Co jednak istotne, wydatki na zakup opon zimowych można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych.
 

Wymiana opon – kiedy?

Dla wielu kierowców sygnałem do zmiany opon jest pierwszy śnieg lub przymrozki. Zdecydowanie nie jest to jednak najlepszy wyznacznik. Przede wszystkim wiąże się on z długimi kolejkami w punktach serwisowych. O ile dla indywidualnych kierowców nie są one tak uciążliwe, problem pojawia się w przypadku floty samochodów. Wyłączenie na kilka godzin pojazdów stanowiących główne narzędzie pracy, może bowiem poważnie zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
 
Większość ekspertów radzi, aby wymienić opony, gdy temperatura w ciągu dnia zacznie regularnie spadać poniżej 7°C. To właśnie w takich warunkach opony te gwarantują największą przyczepność na mokrej i śliskiej powierzchni. Z pewnością nie warto natomiast czekać z tym na pierwszy śnieg – decyzja ta może wiązać się z długimi kolejkami i niepotrzebnym ryzykiem.
 
Podsumowując, zmiana opon na zimowe nie jest w Polsce obowiązkowa. Jazda na niedostosowanym ogumieniu może jednak pociągać za sobą szereg istotnych konsekwencji – od utraty ubezpieczenia, po ryzyko poważnych wypadków i kolizji. Wobec powyższego, warto wyposażyć flotę w zimowe opony i uniknąć problemów dla całej firmy.