Obowiązkowy korytarz życia i jazda na suwak - nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

23 października 2019
Obowiązkowy korytarz życia i jazda na suwak - nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym
Opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, została przyjęta przez Sejm i Senat. Teraz projekt trafi do podpisu Prezydenta RP. Przepisy zaczną obowiązywać w ciągu 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Cel nowelizacji przepisów

Celem nowelizacji przepisów jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
 

Korytarz życia

Nowe regulacje nakładają na kierowców obowiązek tworzenia tzw. korytarzu życia oraz doprecyzowują obecnie obowiązujące przepisy poprzez dokładne określenie zasad tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa, w tym właściwy kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza.
 
Nowe przepisy zakładają, że kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.
 

Jazda na suwak – zmiana pierwszeństwa

Jazda na suwak polega na naprzemiennej jeździe kierowców raz z lewego, raz z prawego pasa ruchu w miejscu, gdzie dochodzi do zwężenia drogi. Dzisiejsze przepisy prawne na temat jazdy na suwak są jasne – pierwszeństwo ma ten, który jedzie pasem, który nie został zwężony. Czyli pojazd wjeżdżający musi ustąpić mu pierwszeństwa. Po wejściu w życie nowych przepisów pojazd z pasa, który się kończy będzie miał pierwszeństwo przed tym, który będzie poruszał się pasem, który nie został zwężony. W przypadku kolizji winny będzie ten drugi, który nie ustąpił pierwszeństwa.