Do czego służy Karta Pojazdu?

18 grudnia 2019
Do czego służy Karta Pojazdu?
Karta pojazdu to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z samochodem w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje.
 

Czym jest karta pojazdu?

Karta pojazdu to dokument wystawiany na konkretny pojazd. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje o samym pojeździe, jak i o jego właścicielach. Najważniejszą sprawą nie są jednak dane osobowe, ale informacje o wszelkich zmianach, jakie dokonywane były w pojeździe, może to dotyczyć np. założenia instalacji LPG, ale także dorobienia wtórników tablic rejestracyjnych.
 
Każdy pojazd zarejestrowany po 30 czerwca 1999 powinien posiadać taki dokument. Karta pojazdu ma formę książeczki, której wymiary przypominają paszport. Co ważne, nie podlega ona kontroli drogowej, jest jednak bardzo ważna z racji tego, iż jest dokumentem wymaganym podczas rejestracji samochodu — przekazywana jest między właścicielami pojazdów w momencie sprzedaży. W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy złożyć wniosek o wyrobienie nowej.
 

Jakie informacje znajdują się w Karcie Pojazdu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 roku, karta pojazdu musi zawierać informacje takie jak:
  • dane identyfikacyjne pojazdu
  • parametry techniczne
  • dane identyfikacyjne, dotyczące właściciela pojazdu
  • dane potwierdzające rejestrację pojazdu
Karta pojazdu to bardzo ważny dokument z punktu widzenia zarówno właściciela, jak i osoby nabywającej samochód. Mimo iż część informacji duplikuje się z tymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, to przed zakupem warto zapoznać się z umieszczonymi tam informacjami. Dokładne przejrzenie karty pojazdu pozwoli nam np. na sprawdzenie, czy sprzedawca mówi prawdę o historii samochodu.
 

Konieczność wyrobienia nowej karty w przypadku jej zagubienia

Biorąc pod uwagę zarówno wymogi prawne, jak i praktyczne korzyści, wynikające z posiadania karty pojazdu, nietrudno się domyślić, że w przypadku jej braku trzeba wyrobić nową. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta, wypełnić właściwy wniosek i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, w zależności od tego, jaki jest powód tego, że musimy wyrobić nową kartę.
 
Warto wiedzieć także o tym, że podczas załatwiania kwestii związanych z wyrobieniem nowej karty pojazdu, urzędnik może prosić o przedstawienie dowodu osobistego, a także obowiązkowego ubezpieczenia OC. Na wydanie nowej karty czeka się maksymalnie 30 dni, a opłata wynosi 75 zł.