Jak poprawnie wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji?

08 stycznia 2020
Jak poprawnie wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji?
Każda nawet niegroźna stłuczka albo kolizja drogowa bywa problematyczna i nieprzyjemna dla obu stron. W momencie kiedy uczestnicy stłuczki dojdą do porozumienia w zakresie winy oraz nikt nie doznał obrażeń ciała można załatwić sprawę we własnym zakresie, bez udziału policji. Wystarczy poprawnie spisane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, które jest podstawą do podjęcia dalszych niezbędnych czynności, związanych z formalną likwidacją szkody.
 

Postępowanie po kolizji

Jeśli żaden z uczestników ani postronnych świadków wypadku nie doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, wymagającego interwencji służb medycznych, a okoliczności zdarzenia oraz sprawca zostały bezspornie ustalone można rozpocząć dokumentowanie wszystkich istotnych faktów i danych. Spisanie oświadczenia kolizji stwarza poszkodowanemu prawo dochodzenia stosownego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej OC kierowcy, który dopuścił się przewinienia. Dla skruszonego sprawcy jest to okazja do uniknięcia mandatu, jaki najprawdopodobniej otrzymałby z chwilą podjęcia czynności przez policję.
 

Jak poprawnie spisać oświadczenie

Poświadczenie kolizji i towarzyszących jej okoliczności przez strony zdarzenia drogowego, wymaga zachowania pewnych procedur oraz przede wszystkim zawarcia w treści szeregu istotnych danych oraz informacji.
 
W tego typu oświadczeniu muszą się znaleźć dane osobowe poszkodowanego oraz sprawcy kolizji, a także uczestniczących w zdarzeniu pojazdów. Warto załączyć również szkic, na którym zostanie zobrazowana cała sytuacja oraz w miarę możliwości precyzyjny opis, ważne jest również spisanie numeru polisy OC sprawcy.
 
Oświadczenie o kolizji można sporządzić odręcznie na zwykłej kartce papieru, ale wygodniej jest zaopatrzyć się w specjalny formularz i wozić go ze sobą w aucie. Na takim druku znajdą się wszelkie konieczne rubryki, jakie trzeba uzupełnić kluczowymi danymi, a o których łatwo można zapomnieć w stresującej sytuacji, takiej jak drogowa stłuczka.
 
Bardzo ważne, aby na koniec  każda ze stron złożyła podpis pod treścią oświadczenia. Powinno się unikać nieformalnych ustaleń w zakresie finansowej ugody czy zadośćuczynienia, ponieważ w konsekwencji może się okazać, iż przyjęta kwota rekompensaty na poczet kosztów naprawy często bywa niewystarczająca  wówczas mamy już ograniczone możliwości dochodzenia roszczenia.