Czy można sprzedać samochód bez zgody współwłaściciela?

09 kwietnia 2020
Czy można sprzedać samochód bez zgody współwłaściciela?
Współwłasność samochodu może być zarówno zaletą, jak i wadą. Wiele osób decyduje się na dopisanie drugiej osoby do dowodu rejestracyjnego, co nierzadko ma wpływ na obniżenie składki OC. Z drugiej strony, w przypadku nieporozumień i np. zerwaniem kontaktu ze współwłaścicielem auta, wiele czynności cywilno – prawnych może znacznie się skomplikować. Czy współwłaściciel może sprzedać auto bez wiedzy lub zgody drugiej strony?
 

Czy współwłaściciel musi wyrazić zgodę na sprzedaż samochodu?

Sprzedaż samochodu bez zgody współwłaściciela nie jest możliwa. W świetle prawa sprzedaż pojazdu zarejestrowanego na dwie osoby może odbyć się wyłącznie za ich wiedzą i pisemną zgodą obu stron. Oznacza to konieczność złożenia dwóch podpisów na umowie sprzedaży. Niestety, czasami zdarza się tak, że jeden z właścicieli auta może podjąć próbę sfałszowania podpisu na umowie sprzedaży – czyn ten jest jednak nielegalny, karalny i taka umowa może okazać się uznana za nieważną.
 

Współwłaściciel samochodu sprzedaje swój udział – z czym to się wiąże?

Chociaż sprzedaż samochodu bez współwłaściciela nie jest możliwa, współwłasność nie jest równoznaczna ze zobowiązaniem na całe życie. W każdej chwili współwłaściciel samochodu może sprzedać swoją część udziału w prawie do samochodu. Co więcej, nie musi do tego uzyskać zgody osoby, która ma drugą połowę udziału! Takie rozwiązanie może oczywiście skutkować np. utratą zniżek (jeśli osoba, która nabyła udział, nie ma dobrej historii ubezpieczeniowej). Co więcej, może nawet wpłynąć w sposób niekorzystny na wysokość OC. Takiej sytuacji niestety nie da się w żaden sposób uniknąć. Jedynym rozwiązaniem może być zrzeczenie się współwłasności, które jest jednak równoznaczne z utratą praw do pojazdu, a co za tym idzie – ewentualną utratą pieniędzy (jeśli inwestowało się w jego zakup).
 

Współwłaściciel samochodu a sposób użytkowania auta

Współwłasność rodzi często wiele kłopotów związanych z użytkowaniem samochodu. Niestety polskie prawo nie ogranicza, nie dyktuje, ani szczegółowo nie określa sposobu korzystania z pojazdu przez współwłaścicieli. Kwestia ustaleń pozostaje więc między nimi. I tak jak w rodzinie nie stanowi to zwykle problemu (chociaż zdarzają się wyjątki), tak w przypadku sprzedaży udziałów i współdzielenia auta z obcą osobą – może być to bardzo kłopotliwe i stawiać obie strony w sytuacji patowej.
 
Jeśli jednak obie strony są zgodne co do sprzedaży samochodu – sporządzenie umowy kupna – sprzedaży nie odbiega schematem od tradycyjnej formy, w której właścicielem auta jest tylko jedna osoba, która jest zdecydowana na sprzedaż auta. Współwłaściciel składa na umowie podpis, to samo robi drugi – w umowie podane są dane obu właścicieli pojazdu i dane kupującego. To jedyne różnice w przeprowadzaniu transakcji. To, co ważne – chociaż do sporządzenia umowy potrzebne są dane i podpisy obu współwłaścicieli – do wyrejestrowania auta potrzebny jest już tylko jeden z nich – pod warunkiem, że w momencie dokonywania czynności posiada przy sobie pisemne pełnomocnictwa drugiej strony (nie muszą być poświadczane notarialnie).