Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji i wdrożenia systemu rozliczeń abonamentowych i montażowych w firmie ABC-TRACK sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.05.2020 do 30.04.2021

 

dla przedsiębiorstwa

ABC TRACK Sp. z o. o.

 

realizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach