Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 firmy posiadające w swojej flocie pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe są zobowiązane do odczytywania kart kierowców co 28 dni, oraz pamięci tachografu co 90 dni. 
 
Proces polega na przeniesieniu i zapisaniu na komputerze danych pobranych z urządzenia. Dane pobrane z tachografów cyfrowych oraz kart kierowców muszą być przechowywane w formie elektronicznej na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci, w różnych miejscach, przez okres jednego roku.
 

Co to jest plik .DDD?

Plik DDD jest plikiem kontenera, który jest przechowywany w pamięci wewnętrznej cyfrowego tachografu. Plik zawiera wszystkie dane oraz informacje, które dotyczą pojazdu i czynności oraz wydarzeń związanych z jego kierowcą (kierowcami) w danym okresie czasu.
 
Pliki DDD między innymi zawierają następujące informacje:
 
  • Prędkość jazdy
  • Zdarzenia podczas jazdy
  • Awarie pojazdu
  • Inny czas pracy
  • Czas jazdy
  • Czas odpoczynku
  • Informacje o drugim kierowcy

Zdalne pobieranie plików .DDD

System ABC TRACK umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu. Dzięki terminalom GPS podpinanym bezpośrednio pod tachograf w pojeździe istnieje możliwość pobierania cyfrowo podpisanego plik o rozszerzeniu DDD. Zaletą zastosowania tej technologii jest brak potrzeby powrotu pojazdu do bazy w celu odczytania pamięci tachografu oraz kart kierowców poprzez zewnętrzne czytniki. 
 
Odpowiednie podpięcie urządzenia w pojeździe klienta zapewnia również odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców. Odczyt tych danych jest podstawą do monitorowania w czasie rzeczywistym limitu pracy kierowców. 
 

Jak to działa?

Do uruchomienia procesu zdalnego pobierania plików, niezbędna jest Karta Przedsiębiorstwa, umieszczona w czytniku kart chipowych znajdującym się w biurze użytkownika. Po dokonaniu przy jej pomocy zdalnej autoryzacji, szyfrowane dane w sposób całkowicie bezpieczny są przesyłane i zapisywane w postaci podpisanych cyfrowo plików .DDD na serwerze skąd mogą być pobrane przez klienta. Pliki te zabezpieczone są przed edycją i zawierają wszelkie wymagane przez Inspekcję Transportu Drogowego dane.
 

Obsługiwane modele tachografów

Możliwość zdalnego pobierania plików .DDD realizowana jest w tachografach: